Governing Board

Radha Bhatt, Chairperson

Surendra Kumar , Secretary

Anupam Misha

P V Rajagopal

Ramchandra Rahi

Dhirubhai Mehta

Natwar Thakkar

Dr Sudarshan Iyenger

G Gopinathan Nair

Dr M P Mathai

Dr G Vijayam

Dr. Ragini Prem Banwasi

Shri P.M. Tripathi

Shri Kumar Prashant

Ms. Radha Bhatt

Chairperson

Gandhi Peace Foundation,

221/223, Deen Dayal Upadhyay Marg,

New Delhi-110002

Shri Rajagopal PV

Gandhi Peace Foundation,

221/223, Deen Dayal Upadhyay Marg,

New Delhi-110002

Shri Surendra Kumar

Secretary

Gandhi Peace Foundation,

221/223, Deen Dayal Upadhyay Marg,

New Delhi-110002

Shri Anupam Mishra

Gandhi Peace Foundation,

221/223 Deen Dayal Upadhyay Marg

New Delhi-110002

Shri Ramchandra Rahi

Gandhi Smarak Nidhi, 1,

Rajghat Colony

New Delhi-110002

Shri P. Gopinathan Nair

Gandhi Smarak Nidhi,

Gandhi Bhavan

Trivandrum-695014 (Kerala)

Sri Kumar Prashant

J- 704 Country Park

Dattapada Road,

Opp- Tata Steel Borivali (E)

Mumbai-400066

Shri Dhiru Bhai Mehta C/o

Bajaj Auto, 2nd Floor Bajaj

Tower, Nariman Point

Mumbai-400021

Shri Sudarshan Iyengar

Vice-Chancellor, Gujarat

Vidyapeeth, Ashram Road,

Ahmedabad-380014

Dr. Ragini Prem Banwasi

Seva Ashram Govindpur-

231221 Via-Turra Dist

Sonbhadra (Uttar Pradesh)

Professor M.P. Mathai

Mundackal House Kavumpady

Post. Mavattupuzha, Dt.

Ernakulam-686661 (Kerala)

Shri P.M. Tripathi

AVARD, 5,

Deen Dayal Upadhyay Marg,

New Delhi-110002

Shri Natwar Thakkar, Nagaland

Gandhi Ashram, Camp Office

Jonali Path, R.G. Baruah

Road, Guwahati-781024 (Assam)

List of office bearers

CHAIRMAN:

VICE CHAIRMAN:

© Gandhi Peace Foundation. All rights reserved.

Developed By -